(016) 422-4738/9 or (016) 421-1774/5 enquiries@flexipleks.com

Regs Advies Dienste / Legal Advice Service

Admitted Attorney of the High Court of South Africa

BCom (Law) (NWU) / LLB (UNISA)

Helgard van Jaarsveldt

082 924 7730

helgard@flexipleks.com

 

Die Volgende Regsdienste Word Verskaf

 

 • Huweliksvoorwaarde Kontrak (HVK)
 • Kommersiële kontrakte
 • Maatskappy registrasies
 • Administrasie van bestorwe boedels
 • Opstel van testamente
 • Arbeidsreg
 • Familiereg
 • Finansiële dienste reg
 • Konsessiereg
 • Versekeringsregs
 • Huur kontrakte
 • Persoonlike beserings eise
 • Onregmatige arrestasie
 • Huishoudelike geweld en seksuele teistering
 • Trusts
 • Motorongeluk eise

 

We Offer The Following Legal Advice Services

 

 • Antenuptial contracts
 • Commercial contract
 • Company registrations
 • Administration of deceased estates
 • Wills and testaments
 • Labour law
 • Family law
 • Financial services law
 • Franshising
 • Insurance law
 • Lease Agreements
 • Personal injury
 • Unlawful arrest
 • Domestic violence and sexual harassment
 • Trusts
 • Motor vehicle accidents

CNR , H/V - Frikkie Meyer Blvd & Verdistraat / Street
Office 7A (1st Floor)
SW 5
Vanderbijlpark
1911

 

TEL:
(016) 422-4738 / 9
(016) 421-1774 / 5
EMAIL / EPOS:
enquiries@flexipleks.com

error: Content is protected !!